Ett byggprojekt är aldrig likt ett annat. Det vet vi med säkerhet!


Låt oss vara med och projektleda ditt bygge från start till slut. Inte sällan är Kontrollansvarig även Projektledare. Du bestämmer själv när du vill att vi skall komma in men oftast är det smidigare om vi får vara med redan i ett ganska tidigt skede.


Vanligtvis blir vi involverade i processen när bygglovet är klart och upphandling av entreprenörer tar vid. Vi hjälper då till att värdera och jämföra offerter, planera projektets gång framåt samt granska offererat material.


När projektet väl är igång säkerställer vi att allt sker i rätt ordning, med rätt metoder och rätt yrkeskunskap och att rätt material används. Vi gör platsbesök efter avtalat intervall och rapporterar kontinuerligt till dig.


Vi håller i byggmöten och i de fall ni har en annan Kontrollansvarig håller vi denna underrättad under hela byggtiden.


Projektledning sker antingen enligt avtalat uppdrag med fast pris eller mot löpande debitering