Behöver du en KONTROLLANSVARIG?Om du skall riva en befintlig byggnad, bygga nytt eller göra omfattande förändringar i eller på en befintligt byggnad krävs i de flesta fall ett bygglov eller en bygganmälan. Behövs det bygglov eller bygganmälan behövs det även en Kontrollansvarig


Kontrollansvarigs roll i byggprocessen är att säkerställa att myndigheternas krav uppfylls och är en länk mellan myndighet, byggherre och entreprenör(er). Dessutom upprättar Kontrollansvarig en objektsspecifik kontrollplan.


Vilka projekt som kräver Kontrollansvarig regleras av plan- och bygglagen (2010:900)Hur jobbar vi?Du börjar med att kontakta oss, via mail, telefon eller genom att använda kontaktformuläret här på hemsidan.


Ganska tidigt i ansökningsprocessen för bygglov eller bygganmälan behöver du ange till Byggnadsnämnden vem som är utsedd att vara Kontrollansvarig i ditt projekt.


När sedan alla ritningar finns och bygglov är beviljat upprättar vi en Kontrollplan som är anpassad till ditt projekt. I kontrollplanen ingår ett antal platsbesök för att följa upp byggets framskridande och säkerställa att gällande lagar och regler följs.


Innan bygget får påbörjas måste det hållas ett startsamråd med Byggnadsnämnden. Där är vi med som ditt ombud.


När byggprocessen väl är i gång gör vi avtalade platsbesök, vanligtvis tre-fyra stycken. I slutet av byggprocessen, när entreprenören meddelat att projektet börjar bli färdigt, gör vi ett avstämningsbesök på plats och en sista kontroll för att sedan samla in intyg och egenkontroller från involverade entreprenörer. När allt finns på plats och alla myndighetskrav är uppfyllda anmäler vi entreprenaden avslutad och kallar till slutsamråd med Byggnadsnämnden.


Vårt uppdrag som det beskrivs här ovan gör vi till avtalat, fast pris. Inga oväntade kostnader tillkommer. Vill du ha extra hjälp med till exempel tätare kontroller, rådgivning eller liknande debiteras detta löpande.